17. apr, 2021

Conditionering, programmering

Conditionering, programmering
gebeurt vaak onbewust.
Het heeft alles te maken
met gewenst gedrag,
met passen in,
met goedkeuring en bijval.

In deze tijd gaat het erom
dat je je bewust wordt
welke programma's er 
in jou draaien die niet
van jou zijn.

Iedere keer wanneer je tegen
een programma aanloopt die
niet langer bij je past,
ontvang je een gevoel van vast zitten.

Iedere keer wanneer je iets
tegen de programmering indoet,
je er niet aan houdt,
ergens anders voor kiest
zal je ego opspelen.

Je het gevoel geven dat
je iets fout doet en dat je
straf kan verwachten.
Je schuldgevoel zal opspelen
en schaamte ligt op de loer.
Onprettige gevoelens die
ervoor moeten zorgen dat
je weer terug stapt in het
programma.

Je kan door die gevoelens heen
wanneer je je er bewust van bent
dat er een innerlijk programma
aan het afdraaien is.

Je kan je vrije wil naar voren
schuiven en aan jezelf 
duidelijk maken dat je het recht
hebt om zelf te kiezen,
om afscheid te nemen van,
en je eigen programma
te schrijven en te volgen.

Door de gevoelens te accepteren
die omhoog komen,
ze te erkennen in hun aanwezigheid
en er bewust afscheid van te nemen,
kan je een grote stap maken
in je proces van heling.

De meeste programma's die draaien,
de meeste conditioneringen, 
gaan ten koste van je kracht.
Welbewust zo neergezet om er
voor te zorgen dat je volgzaam bent,
niet zelfstandig nadenkt en
je eigen liefde verlaat.

Je hebt het recht om je er los
van te maken,
een ieder heeft een vrije wil
waar men niet aan voorbij mag gaan.

Lichtflits