13. apr, 2021

Uit je

Uit je Zelf.
Uit jezelf.

Is het ergens te leren ?
Hoe ik mezelf kan zijn ?
Hoe ik mezelf kan uiten ?

Als alles zich al in jou bevindt,
hoe kan een ander je dan leren
om jezelf te zijn ?

Ik wil niet zeggen dat niemand
je daarin kan helpen.
Iemand anders kan je een voorbeeld
geven van hoe hij of zij het doet.

Maar uiteindelijk draait het om
de moed te hebben om jezelf
op eigen wijze te uiten, 
om je binnenste naar buiten te brengen 
in iedere situatie die daarom vraagt.

Je bent een unieke uitdrukking
van het geheel.
Je bent hier gekomen 
om je uniekheid te leven.
Om je binnenste naar buiten
te brengen op eigen wijze.
En het oordeel van een ander
zou er eigenlijk niet toe moeten doen,
voor jou.

Je bent namelijk goed zoals je bent.
Perfect met al je imperfecties.

Uit je Zelf
Uit jezelf

Lichtflits