1. apr, 2021

Hoe leer jij ?

Rijpen betekent 
voor mij versimpelen.

Verzamelen, tijd geven,
vereenvoudigen en komen
tot begrip en weten.

Mijn kapstok is:
Als je het simpel kan vertellen
heb je het begrepen.

Vroeger maakte ik altijd
een uittreksel van een uittreksel
en daar maakte ik weer een
uittreksel van.
Totdat ik het kon samenvatten
in een paar woorden.
Dan pakte ik de eerste letter
van die woorden en
daar maakte ik dan weer
een woord van.

Ik leer namelijk 
het liefst andersom.
Vanuit overzicht
naar kleine stappen.

Vanuit het geheel.

Rijping is dan ook voor mij
de versimpeling.
Vanuit een woord komen tot
een helder verhaal.

Hoe leer jij ?

Lichtflits