25. mrt, 2021

Wat heb ik nodig...

Als op een gegeven moment
het potje leeg is, 
komt pas de vraag 
waar je je energie insteekt 
en waardoor je energie ontvangt.

Heel lang kun je meelopen en meedoen
omdat het van je wordt verwacht,
waai je met alles mee wat op je pad komt
zonder aandacht te schenken 
aan wat het je kost.

Totdat je op een dag merkt 
dat het potje echt leeg is,
je lichaam niet meer wil, 
je hoofd op volle toeren draait 
maar je niet meer tot een 
duidelijk antwoord komt,
je graag wil rusten, maar 
dat dat rusten je eigenlijk
enorm veel onrust brengt.

Blijkbaar besluit het leven dan, 
dat het genoeg is geweest,
dat het tijd is om je bewust 
te worden van je eigen gedrag 
in je eigen leven, 
wat je vormgeeft en wat niet,
welke ballen je hoog probeert 
te houden en waarom,
wat je draagt van je verleden, 
van een ander, van de wereld 
en wat niet van jou is.

En ook al voel je je beroerd, 
leeg of opgebrand,
eigenlijk is het een prachtig moment, 
omdat je eindelijk de tijd gaat nemen 
om te luisteren naar jezelf.

Een pas op de plaats 
die ervoor kan zorgen 
dat je met andere ogen 
naar jezelf kunt kijken.

En jezelf oprecht de vraag kan stellen: 
Wat heb ik nodig....

Geef jezelf die ruimte

Lichtflits