9. mrt, 2021

Durf naar jezelf te kijken

 

Wanneer jij door je omgeving 
wordt geconfronteerd 
met het gevoel van 
niet goed genoeg zijn,
kun je je omgeving veranderen
om vervolgens tot 
de ontdekking te komen,
dat je ook in die nieuwe omgeving 
niet goed genoeg bent.

Wanneer je het gevoel hebt
niet gezien of gehoord te worden,
kun je van omgeving veranderen
om vervolgens tot 
de ontdekking te komen
dat je weer niet 
gehoord of gezien wordt.Wanneer mensen steeds weer 
over je grenzen gaan,
kun je het besluit nemen 
om uit je omgeving te stappen 
alle mensen los te laten 
en na een tijdje ontdekken
dat je weer nieuwe mensen 
in je omgeving hebt
die over je grenzen gaan....

Dat wat in jou leeft 
aan overtuigingen en ideeën
zal zich manifesteren 
in de wereld om je heen.

Andere mensen reageren 
op dat wat in je leeft, 
wanneer je je gedachten 
en overtuigingen
niet in jezelf verandert 
blijf je dezelfde energie
naar je toe trekken.

Je kan in slachtofferschap duiken 
en zeggen het is me niet gegund 
om het beter te krijgen,
of je kan aan de slag gaan 
met dat wat binnenin jou leeft.

Het is helemaal niet verkeerd 
om van omgeving te veranderen 
wanneer er geen rekening
met je wordt gehouden, 
wanneer je niet gehoord 
of gezien wordt.

Maar zolang jij niet 
naar jezelf kijkt 
en de oorzaken 
buiten jezelf neerlegt 
zal er niets veranderen.

De buitenwereld is je spiegelbeeld 
en laat je haarfijn zien
wie er voor de spiegel staat.

Durf naar jezelf te kijken.

Uit het boek : Lichtflits, Bewust Hooggevoelig