18. feb, 2021

Van binnen naar buiten

Het is een grote verandering 
om niet meer van buiten 
naar binnen te leven,
maar van binnen naar buiten.

Het betekent leren luisteren naar dat 
wat er in je binnenwereld gebeurt.

Het is je nooit geleerd, en daarom 
zijn er veel mensen die zeggen; 
vertel me wat ik moet doen,
die hun eigen kracht weggeven 
en het in de handen 
van een ander leggen.

Maar jij bent een prachtig systeem op zichzelf.

 


Alles wat je moet weten, wilt weten 
bevindt zich in jou. 
En via je binnenwereld word je voorzien 
van alles wat je nodig hebt.

Leren vertrouwen op je eigen gevoelens, 
je bewust worden van je gedachten, 
weten dat dat wat jij in je buitenwereld ervaart 
begint met wat zich bevindt in jouw binnenwereld, 
waar jij je focus op legt, is een eerste stap.

Wanneer jij naar binnen durft te gaan, 
kunt erkennen dat je een prachtig mens bent 
met vele kwaliteiten,
de baas durft te worden op je eigen schip 
en steeds opnieuw je route bepaalt 
zodat het voor jou goed voelt, 
zul je de wereld anders gaan ervaren.

Dat is een manier om je eigen licht 
de wereld in te brengen,
om je dienstbaar op te stellen naar anderen
vanuit je eigen kracht.

Uit het boek: Lichtflits, iets in jou