4. feb, 2021

De Leeuwin

De Leeuwin komt in mij
naar boven.
Ik heb haar voor het eerst
ontmoet toen iemand
mijn kind iets aan wilde doen.

Ze is een stille maar resolute
kracht in mij.
Ze straalt een rust uit en
een zeker weten.
Alles tegen elkaar afwegende
gedachten.

De dit gaat niet gebeuren houding,
je komt niet om me heen.
De hier sta ik en 
deze ruimte is van mij
energie.

De leeuwin in mij komt naar boven.

Kom niet aan mijn kind.
Met geen vinger.
Ik geef niemand toestemming
zonder mijn aanwezigheid.
Dat is mijn recht als moeder.
Een natuurlijk recht dat iedereen
te eerbiedigen heeft.

Ieder kind op deze aarde is mijn kind.
En ik eis met mijn oerkracht dat
ieder kind op deze aarde
gezien en geliefd wordt.
Gekoesterd en gedragen.
Vanaf dit moment.

En zo is het.

Moeders bescherm de kinderen
en ga voor ze staan.
Ook zonder kinderen
kun je een moeder zijn.
Gebruik je vrouwelijke kracht.

Lichtflits