2. feb, 2021

Zelfonderzoek

Wanneer je voor jezelf 
begint te erkennen
en te herkennen dat 
je hooggevoelig bent,
begint de reis pas echt.

Want wat doe je dan 
met je gevoelens ?

 


Word je heen en weer geslingerd 
of gebruik je het als instrument 
om informatie te verzamelen
over jezelf en de ander ?

Welke gevoelens komen er 
allemaal op een dag voorbij ? 
Kun je ze benoemen ?
Weet je hoe je waarheid voelt ?
Kun je voelen op welke trilling 
je gedachten zitten ?

Wanneer je hooggevoelig bent, 
ben je gevoelig voor 
de energie van je omgeving.
Wanneer je een lange tijd 
in een negatieve omgeving zit, 
is de kans vrij groot dat je 
je niet goed voelt over jezelf.
Je kleurt als het ware 
mee met je omgeving.
Zelfvertrouwen, zelfwaardering 
zijn thema's die je het eerste 
mag gaan onderzoeken.

Hoogevoeligheid is geen aandoening, 
geen ziekte.

Je hebt een instrument gekregen 
waardoor je de wereld anders ervaart. 
Je lichaam gaat anders om
met de informatie die van buiten komt.

Je hebt een duidelijker contact 
met je binnenwereld.
En het is zeker de moeite waard 
om die binnenwereld te onderzoeken. 
Om je eigen systeem 
grondig te leren kennen.

Wat ik in veel stukken over 
hooggevoeligheid mis is het spirituele. 
Je gebruikt niet alleen je 5 zintuigen,
je gevoel, je intuïtie, je innerlijk weten 
zijn instrumenten die je van 
extra informatie voorzien. 

En ook al ontkent de wereld 
het bestaan ervan, 
er zijn veel hooggevoelige mensen
die dagelijks gebruik maken 
van hun buikgevoel,
hun innerlijk weten.
Dat noemt men multi-zintuigelijkheid.

Wanneer je weet dat je een 
multi-zintuigelijk mens bent,
en dus meer informatie opvangt 
dan de meeste mensen
begin je ook te begrijpen waarom 
niet iedereen je begrijpt.

De plaatjes die je worden 
aangeboden via je binnenwereld
zijn groter en uitgebreider. 
En soms maar lastig uit te leggen 
aan mensen die dat niet hebben.

Je onbegrepen voelen, 
het (nog) niet kunnen uitleggen
van wat je voelt, ziet of hoort 
is een ervaring die veel
hooggevoelige mensen hebben 
meegemaakt of nog steeds meemaken. 
Het zorgt ervoor dat je 
gaat twijfelen aan jezelf.
Dit heeft invloed op je 
zelfvertrouwen en zelfwaardering.

Toch wanneer je je best doet 
om eerst jezelf te begrijpen,
door je in te lezen, 
jezelf toestemming te geven 
om alles te voelen, 
je eigen systeem eens 
grondig te onderzoeken,
is het mogelijk om hierin 
een draai te maken.

Je bent niet raar, gek of zwak 
wanneer je veel voelt.
Je hebt een gevoelig systeem 
en er komt informatie bij je binnen 
via je buitenwereld maar ook 
via je binnenwereld.

Het leren begrijpen van wat 
je binnenwereld tegen je zegt,
is in contact komen met je eigen wijsheid.
En wanneer jij het contact maakt 
met je eigen wijsheid
en daarop leert te vertrouwen 
zul je merken dat je gevoel 
een communicatie systeem is 
dat je haarfijn vertelt wat 
goed voor je is en wat niet 
en welke stappen
je het beste kunt maken.

Je hoofd schreeuwt en 
je wijsheid fluistert.
Wanneer je steeds opnieuw 
naar je hoofd luistert,
je best doet om je aan te passen, 
en het onbegrip van de ander 
op jezelf betrekt, zal je gevoel 
je duidelijk vertellen dat je 
het "verkeerde" pad loopt. 

Negatieve gevoelens laten je weten 
dat je niet bent afgestemd 
op je innerlijke wijsheid, 
dat je niet je hart volgt en dat doet 
waarvoor je bent gekomen.

Wanneer je je open stelt 
voor je innerlijke wijsheid
durft te vertrouwen op 
de tekens die je krijgt,
het onbegrip van de ander 
niet op jezelf betrekt
maar daar laat waar het hoort, 
bij de ander.

Zul je gaan merken dat 
je gevoelens meer in balans komen, 
je minder heen en weer geslingerd wordt
en vol vertrouwen stappen gaat maken.

Lichtflits

Uit het boek: Lichtflits, Bewust Hooggevoelig