26. jan, 2021

Aan wie verhuur jij je hoofd ?

Aan wie verhuur jij je hoofd ?

Het was een vraag 
die voorbij kwam
in een tekst.

Een interessante vraag voor mij.

De rest van de tekst ging er over
dat je er maar beter voor kon zorgen
dat het een goede huurder was.
Iemand die goed voor je hoofd
zou zorgen, niets kapotmaakte.

De vraag die direct in me opkwam was, 
waarom zou ik mijn hoofd verhuren ?

 Ik woon daar zelf ontzettend graag.
En ik heb die ruimte nodig om mijn
hartgedachten te kunnen horen.
Ik verhuur het aan niemand.

Ineens realiseerde ik me wel
dat al vele huurders zich hadden
opgedrongen, en dat er een aantal
ook al in mijn hoofd hadden gewoond.
Maar dat ik de afgelopen jaren 
iedereen buiten de deur had gezet.
En er sindsdien zelf ben gaan wonen.

Aan wie verhuur jij je hoofd ?

Lichtflits