30. dec, 2020

2020

2020

Het jaar waarin ik met mijn ongeloof
aan de slag ben gegaan.
Het jaar waarin ik besloot mijn gevoeligheid
in te zetten als een kracht
en al mijn emoties toe te laten
die de situaties in de wereld opriepen.

Het jaar waarin ik besloot diep 
het konijnenhol in te duiken,
het jaar waarin ik tot het besef kwam
dat mijn denken is geprogrammeerd,
het jaar waarin ik mij ontdeed van de
hypnose en de wereld recht aankeek.

Het jaar waarin ik mijn totale wereldbeeld
ineen zag schrompelen en 
ik vele antwoorden ontving op 
oude vragen en gevoelens die al 
mijn hele leven in mij speelden.

Antwoorden die mij tot in mijn kern schokten 
maar die mij ook bevrijdden
van de verwarring die in mij leefde.

Het jaar waarin mijn gevoel van 
in een leugen te leven werd bevestigd 
en daardoor het vertrouwen 
in mijn gevoel werd vergroot.

Een jaar waarin ik de trilling van
waarheid in mezelf versterkte en
daardoor resoluut de leugen doorzag.

Het jaar waarin ik leerde dat woorden
met slechte intenties op dezelfde manier
gebruikt worden als woorden 
met goede intenties.

Het jaar waarin ik leerde over de morele lijn
die door velen zonder blikken of blozen
werd overtreden.

Het jaar waarin ik mijn diepste kern 
naar voren voelde stappen en 
mijn grote liefde voor 
de mensheid kon erkennen.

Het jaar waarin ik leerde dat de
voorgeschotelde vijand 
mijn vriend bleek te zijn en 
mijn geachte vriend mijn vijand.

Het jaar waarin ik leerde dat mijn vreugde
kon ontwaken door simpelweg te leren,
mijn waarheid te volgen en een groot
vertrouwen te ontwikkelen in de kracht
van het licht.

Wat een fantastisch, leerzaam,
afschuwelijk hard en onverbiddelijk jaar,
waar ik toch ook dankbaar voor kan zijn.
Omdat dit jaar me heeft bevestigd
dat dat wat ik altijd heb gevoeld over
de wereld, over de maatschappij,
over alle systemen die we gebruiken,
totaal klopte.

Ik weet nu waar mijn weerstand vandaan
kwam om in deze wereld te leven
en ik weet nu ook dat dat zeer binnenkort
zal eindigen.

2021 is echt een nieuw begin.

Anniek