28. okt, 2020

Het creatieve proces

Het creatieve proces ziet 
"fouten" als richtingwijzers.
Wanneer je iets nieuws neerzet 
hoeft het niet direct perfect te zijn.

Geef jezelf de ruimte om 
vanuit je gevoel iets vorm te geven 
en ervaar vervolgens 
wat bijgeschaafd mag worden.

Wanneer een beeldhouwer 
begint met zijn beeld,
laat hij zich leiden in het moment.
Het gevoel geeft de richting aan.

Sta je zelf toe om je 
onzekerheid te voelen,
je angsten en je kwetsbaarheid.
Maar laat ze je niet weerhouden 
in je proces van creatie.

Jij bent hier gekomen 
om je eigen energieën 
vorm te geven, 
in woorden, in daden,
in het leven dat je leeft.

Lichtflits