24. sep, 2020

Tekst

Verleden-heden-toekomst 
zijn naadloos met elkaar verbonden.

Ook al kun je situaties in je verleden 
niet veranderen je kan wel je visie 
op het verleden veranderen.
Wanneer jij in staat bent om te zien 
wat je hebt geleerd, 
wat het je heeft gebracht 
in plaats van wat het je heeft gekost,
gebeurt er iets wonderlijks....

Je verandert het heden en de toekomst.

Daarom is het zo belangrijk 
om nog eens terug te kijken
en een ander verhaal te gaan vertellen, 
om te verschuiven van wat je is aangedaan 
naar wat je zichtbaar is gemaakt.
Je verandert zo de trilling van je verleden 
en daarmee de trilling van het heden 
en de toekomst.

Iedere keer wanneer jij je rot voelt 
over iets wat in het verleden is gebeurd, 
heb je de kans om je gevoel erover te veranderen.
Wanneer je je gevoel verandert, 
verander je je ervaring in je
heden en je toekomst.

Wij creëren onze eigen werkelijkheid 
door de bril waarmee we naar het leven kijken, 
en we hebben vele brillen om uit te kiezen. 
Waar veel mensen zich niet bewust van zijn
is dat ze in het verleden een bril hebben opgezet 
die ook het heden kleurt en daarmee de toekomst.

Durf eens terug te gaan en zie jezelf 
een andere bril op zetten,
durf je bewust te worden van de gedachten 
die je toen had en welke je zou 
kunnen vervangen door andere, 
meer ondersteunende helpende gedachten. 
(Wat je toen dacht denk je nu nog steeds.)

Spijt, schuld, onmacht komen voort 
uit de gedachten die je denkt. 
En brengen je in een gevangenis 
van gevoelens waar je, 
zo lang je ze blijft denken, 
niet uit gaat komen.

Ga terug en kijk nog eens opnieuw, 
gun jezelf het beste,
sluit het voor eens en altijd af 
met je best mogelijke gevoel,
de meest helpende gedachten 
en je zult merken dat dat
je heden zal veranderen.

Misschien niet meteen, 
alhoewel het in deze tijd best snel kan gaan. 
Word je bewust van wat je nog steeds
uit het verleden met je meedraagt, 
dat wat je een rot gevoel geeft is dat 
wat je opnieuw mag bekijken. 

En neem dan het besluit dat je het niet meer 
als een zware herinnering
met je mee wilt dragen, 
dat je dat lang genoeg hebt gedaan
en dat je taak wat dat betreft is volbracht.

Jij bent de schepper van je werkelijkheid 
en mag ieder moment bepalen 
door welke bril je naar het leven kijkt.
Dat geldt voor je verleden, heden en toekomst.

Lichtflits
Uit het boek: Lichtflits, Eigen-Wijsheid