28. okt, 2016

Straal het uit

Straal je eigen energie naar buiten.
Wees liefdevol naar het leven.
Voel dankbaarheid voor van alles om je heen.

Wees je bewust van dat jij degene bent 
die energie de wereld in brengt,
hoe je je ook voelt, het is iets wat je altijd doet.

Wees je bewust van wat je de wereld in stuurt.
Zie het als een uitdaging om iedere dag
in liefde en in dankbaarheid te zijn.
Wat er ook gebeurt.

Want wat je wegzendt komt naar je terug.
Ontvangen en geven, zijn twee uitersten
van hetzelfde, een oneindige cirkel.

Energie gaat nooit verloren het verandert
hooguit van vorm of van trilling.
Omring je met dankbaarheid, vul je ermee op
en geef het weer door aan de wereld om
het vervolgens opnieuw te kunnen ontvangen.

Zoals er een kringloop van water bestaat,
bestaat er ook een kringloop van Liefde,
dankbaarheid en vreugde.
Wil je het ervaren ? 
Straal het dan uit.....