Lichtflitsen

27. okt, 2021

Het komt goed.
Ik vind mijn weg wel.
Zelfs wanneer jij
denkt paden voor
mij te moeten sluiten.

Het maakt mij
niets uit.
Mijn vrijheid
leeft van binnen.

Ik vind altijd weer
mijn weg.Ik kan jouw paden
overstijgen.
Er boven zwevend
zonder angst
of twijfel.

Ik was altijd al vrij.
Ik maakte al mijn
eigen keuzes.
Ik kende jouw
grenzen al en ze
waren nooit de mijne.

Ik was al los.
Het is al goed
en het zal nog
beter worden.

Lichtflits

27. okt, 2021

Loslaten om door te kunnen lopen.

De innerlijke groei is volop aan de gang.
En op een bepaalde manier begin
je van binnen te voelen aan welke
lijnen je nog vastzit waardoor
je niet verder kan.

Het doorknippen van die lijnen
kan een emotioneel proces zijn.
Ergens wil je wel blijven hangen
vanwege goede oude her-inneringen
en aan de andere kant wordt
de behoefte om jezelf te zijn, 
om verder te groeien, om jezelf
energetisch uit te breiden,
om je denkwereld te vergroten,
steeds groter.

Jezelf uitspreken zonder daarop
te worden afgekeurd of uitgelachen.
Niet iedere keer de confrontatie aangaan,
maar diepgaande gesprekken willen
hebben over alle onderwerpen 
die je bezig houden.
Jezelf willen uiten in alles wie je bent.

De moed begint te komen.
Omdat je hebt ontdekt waar de rem ligt.
Je ziet dat wat gewenst is,
dat wat wordt verwacht,
dat wat wordt afgedwongen
met controle en macht.

En eindelijk stel je jezelf
de vraag of jij daar nog langer
aan mee wil doen zonder
daar zelf voor te kiezen.

Je recht op innerlijke vrijheid
en dus ook je uiterlijke vrijheid
begint in jezelf wakker te worden.

De behoefte om jezelf te zijn en
in vrijheid te mogen spreken
wordt groter en groter.

Niet om een ander pijn te doen
maar meer om je eigen ruimte
in te nemen en te ontdekken 
wie en wat je nog meer bent.

Deze gevoelens horen bij dit proces.
Het is onderdeel van de evolutie
van de mens .

Steeds opnieuw zal je de vraag
voorgeschoteld krijgen:
wie ben ik in deze situatie en
ben ik bereid nog langer mee
te spelen in dit spel.
Of wens ik toch volgens 
de regels van vrijheid en liefde
te leven.

Het instrument van vrije wil en keuze
zal zich steeds vaker aan je laten zien.
Het is een persoonlijke vraag en een
persoonlijke keuze om in vrijheid
te leven.

En het is iets waar de meeste mensen
bang voor zijn.
Niet alleen voor de consequenties
van die keuze maar vooral ook voor
het verantwoordelijk zijn voor die keuze.

Op eigen benen staan,
jezelf durven zijn is niet iets dat
vanzelf gaat, zolang je vastzit
in allerlei lijnen van verwachtingen,
meningen, opdrachten van anderen.
Het is een groeiproces waarin je
leert om eerst eerlijk te zijn naar jezelf
en om op basis daarvan eerlijk te zijn
naar de wereld om je heen.

Je bent hier gekomen om te
leren werken met je instrument
van vrije wil en keuze.
En dat is nog nooit zo
duidelijk geweest als nu.

Lichtflits

26. okt, 2021

Het enige verwijt 
dat ik mezelf kan maken 
is dat ik de afgelopen jaren 
in de goedheid van mensen
geloofde.

Dat ik mezelf wijs 
heb gemaakt


dat men het beste 
met me voorhad.

Ik voelde wel dat er iets
niet klopte, maar er
werden me mooie verhalen
verteld en er werd met
mijn emoties gespeeld.

Tot er een dag kwam
dat die waterbel knapte
en ik ineens zag met wat voor
slechtheid ik te maken had.

Ik, die altijd mensen het
voordeel van de twijfel gaf,
moest toen erkennen dat
ik mijn innerlijke alarmbellen
had genegeerd.

En ik moest toegeven dat
er zich onder de mensen
ook wezens bevonden die
uit waren op ondermijning
van wie ik werkelijk ben.

Die uit waren op controle en macht
en bezit wilden nemen van
mijn lichaam en geest
door leugens en manipulatie.

Het was voor mij 
een belangrijke les.
Het erkennen van de duisternis,
van mensen met slechte
bedoelingen.

Achteraf zie ik waardoor
ik er gevoelig voor was.
Achteraf begrijp ik dat het
licht er enkel kan zijn
omdat er duisternis is.

Vanaf dat moment 
ben ik mijn eigen alarmbellen
serieus gaan nemen.
En navigeer ik mezelf
iedere keer weer naar het licht
zodra ik voel dat er iets
niet klopt.

Het enige verwijt dat ik mezelf
kan maken is dat ik in het goede
van de mens geloofde.
Maar volgens mij is dat 
niet iets waar ik mezelf voor
op de kop hoef te geven.

Ik geloof nog steeds 
in het goede van de mens, 
maar weet inmiddels ook
dat rotte appels bestaan.
Mijn intuitie pikt ze er steeds
beter tussenuit.

Lichtflits

26. okt, 2021

Je bent niet alleen,
er is hulp beschikbaar.
Kom uit de buitenwereld
en ga in je binnenwereld.

We worden aan 
alle kanten geholpen, 
minstens net zoveel als
dat we worden tegengewerkt.

Lijn jezelf af,
duik in je vertrouwen,
her-inner je de liefde
die je van binnen bent.

Til jezelf weer op
door dankbaar te zijn
voor wat dan ook.

Word creatief,
uit je op eigen wijze.


En breng de stroom
van binnen naar buiten
weer op gang.

Ga naar buiten de natuur in,
om je basis trilling
te versterken.

We worden aan alle kanten
geholpen.
Je bent echt niet alleen.
Voel die energie stromen.

Lichtflits

25. okt, 2021

Hoe moeilijk is het
om de grenzen van een
ander te respecteren ?

Hoe moeilijk is het om je
eigen grenzen te respecteren 
en daar voor te gaan staan ?

Hoe makkelijk is het
om ja te zeggen en 
hoe moeilijk is het 
om nee te zeggen ?

Wat ik heb geleerd
in deze tijd is dat ik enkel
voor mezelf kan bepalen
waar mijn grenzen liggen.
Wat mijn keuzes zijn.
En daar voor te gaan staan
omdat ik dat aan mezelf
ben verplicht wanneer ik
in liefde voor mezelf wil leven.

Wanneer ik in liefde voor
mezelf leef, doe ik dat ook
voor een ander.

Ik kan en mag niets voor
een ander bepalen,
ik kan alleen iedere keuze
respecteren.
Of ik het daar nou mee eens
ben of niet, 
of ik nou diep van binnen
voel dat dat een slechte keuze
is of niet.

Ik weet dat ik altijd enkel
in mijn eigen verhaal leef
op deze wereld.
En dat ik enkel voor mijzelf
kan bepalen of dat goed voelt
of niet.

Hoe moeilijk is het om
de grenzen van een ander
te respecteren.

Hoe moeilijk is het om je eigen
grenzen te bepalen en daar
voor te gaan staan.

Het is de les van deze tijd.
En een ieder moet dat
voor zichzelf bepalen.

Lichtflits