Lichtflitsen

24. sep, 2022

Steeds weer terug
naar mijn eigen gevoel,
naar mijn eigen gedachten.

Het erkennen van het
licht in mij, het vertrouwen
dat in mij leeft.

Ik ben voor deze tijd geboren
en de afgelopen jaren op
de juiste plek gezet,
door mijn Zelf, via mijn Zelf.

De moeilijke keuzes die ik
daarvoor moest maken,
het ongemak dat ik daardoor
moest ervaren heb ik allemaal
(uiteindelijk) 
met liefde geaccepteerd.Alles in mij vertelt me
dat ik diep van binnen wist
dat dit zou komen.
En ook dat we hier weer
uitkomen, op een nieuwe plek,
met nieuwe mogelijkheden
en inzichten.

Ik kan al dankbaar zijn
voor alles wat we nu meemaken,
terwijl ik ondertussen
de pijn in mijn hart 
aan het helen ben.

Ik ben zo diep geraakt
dat er van alles in mij
open sprong,
oude onopgeloste verhalen,
her-inneringen,
maar ook een grote liefde.

Lang dacht ik dat ik hier
op aarde niets te zoeken had.
Ik wilde naar huis en niets
met deze wereld te maken hebben.
Maar dat is volledig omgedraaid.

Mijn hart is open gegaan,
ik voel de liefde in mezelf,
voor de aarde en haar natuur.
Er is zoveel om dankbaar
voor te zijn, om liefde voor
te voelen, om in liefde te zijn.

Dat ik daarvoor dit alles
hier op aarde mee moest maken,
dat ik daarvoor een 
diepe pijn moest voelen,
de eenzaamheid van onbegrip
moest ervaren, neem ik nu
voor lief.

Alles werkt voor mij en
brengt me naar de liefde.
Een mantra die uit zichzelf
is ontstaan.

Hoe donker het ook nog
mag worden, hoe gek ook
en hoe raar.

Ik blijf bij mezelf in de liefde
en weet dat we onderweg zijn
naar een volledige nieuwe
wereld waarin de mensheid
de plek krijgt die ze verdient.

Lichtflits

24. sep, 2022
Blind vertrouwen

Open je ogen voor
je blinde vertrouwen.

Als het over blind vertrouwen gaat,
bedoel ik niet dat je een ieder
maar op zijn woord moet vertrouwen.

Acties spreken luider dan woorden.

Blind vertrouwen betekent
zien en horen wat er 
voor je neus gebeurt 
en dan naar binnen gaan en voelen.


Je ogen dichtdoen,
teruggaan naar jezelf.
Je blind maken voor de wereld
en luisteren naar wat je intuïtie
je te vertellen heeft.

Je intuïtie geeft je duidelijk aan,
wat je waarheid is en of iemand
je vertrouwen waard is of juist niet.

Open je ogen voor
je blinde vertrouwen.

Lichtflits
Uit het boek: Zet je licht aan.
www.lichtflits.com
23. sep, 2022
Wanneer je de zuiverheid
in jezelf kan vinden.
Wanneer je weet en erkent
waar je basis uit bestaat.
Wordt het steeds makkelijker
om je onderscheidingsvermogen 
te gebruiken.

Dan herken je het gevoel 
van onzuiverheid
omdat je het naast je 
innerlijke meetlat legt.
 


Dan voel je waarvoor 
je wordt uitgenodigd
en kan je de keuze maken om
dicht bij jezelf te blijven.

Je innerlijke waarden
veranderen niet.
Je weet waar je voor staat,
wie je bent en wat te doen.

Misschien duurt het in de chaos
die wordt gecreëerd wat langer,
maar wanneer je het regelmatig doet,
terug naar jezelf, je bewust worden 
van je eigen re-acties,
zal het je steeds duidelijker worden.
hoe je in je eigen zuiverheid kan blijven.

Lichtflits
23. sep, 2022

Iedereen kent het wel,
de uitdaging om een plankje
doormidden te slaan.

Niet zolang geleden heb
ik geleerd van iemand die dit
meerdere keren heeft gedaan,
dat het geheim is dat je
je moet focussen op een
plek achter het plankje.

Dat waar de energie 
naar toe mag gaan,
daar waar je uit wil komen.

En niet zozeer op het plankje.

Ik vind het een mooie
metafoor voor deze tijd.
Want velen zien inmiddels
een dikke balk wanneer
ze in alle verhalen geloven
die dagelijks worden
voorgeschoteld.

Voelen daarom de onmacht
en misschien wel een
hele grote angst en vertellen
zichzelf regelmatig
dat het nooit meer goed komt.

En de reden daarvan is
dat men zich enkel focust
op die balk.
En zich geen voorstelling
kan maken van de ruimte
die achter de balk ligt,
of van dat we er met zijn
allen dwars doorheen
zullen breken.

Simpelweg omdat we
die kracht al bezitten 
maar ons er nog niet 
bewust van zijn.

Onze innerlijke kracht is immens,
ons voorstellingsvermogen
kan makkelijk als een laser werken 
en overal doorheen breken.
We zijn allemaal energie werkers
omdat we uit energie bestaan.

We weten het alleen nog niet,
omdat ons is geleerd te 
luisteren naar dat wat anderen
zeggen, om buiten onszelf te
zijn en onze macht en kracht
weg te geven.

Maar wanneer we naar binnen
gaan en van daaruit onze
krachten bundelen, 
we ons met zijn allen focussen
op de plek achter de balk en
we de overtuiging bezitten
dat het ons gaat lukken om
de energie naar dat punt te brengen.
Zullen we moeiteloos dwars 
door die balk heen gaan.

Wat ons tegenhoudt is onze
twijfel over onze eigen krachten
en dat is precies de reden
waarom die balk is ontstaan.

Lichtflits

23. sep, 2022
Lijdend verhaal

Hoe "lekker" kan het zijn 
om je frustratie
de wereld in te slingeren.

Om een relaas te houden 
hoe de ander jouw wereld verziekt, 
welke "slechte" keuzes 
de ander maakt en hoe je 
niet vooruit kan komen
zolang de ander niet doet wat jij wil.
 


Vaak wordt dit verhaal 
niet rechtstreeks aan de
ander verteld, maar is er 
een derde voor nodig.
En terwijl je van wal steekt, 
vliegt je goede gevoel
direct de deur uit.

Soms hebben we zelf 
niet in de gaten dat we 
een lijdend verhaal 
aan het vertellen zijn.

Het is iets wat als vanzelf gaat.
Van het ene wat ons is aangedaan, 
gaan we naar het andere 
wat ons is aangedaan.

En wanneer je je leven 
op een rij zet, zijn het 
vooral de voorvallen die je 
zijn overkomen, die een 
duidelijke plek hebben 
in je geheugen.

Een lijdend verhaal kan je 
nooit een goed gevoel geven.
En brengt je altijd in een slachtofferrol.

Wanneer je slachtoffer bent 
van je leven, lig je in feite 
op je rug met je armen 
en benen in de lucht,
niet in staat om ook maar 
iets te veranderen,
omdat je de overtuiging hebt 
dat de ander iets van 
schuld moet bekennen, 
bij moet draaien of een 
grote stap richting jou moet maken.

Eigenlijk leg je alle 
verantwoordelijkheid 
bij de ander neer.
En ontneem je daardoor 
jezelf van je kracht.

Ieder mens is altijd 
verantwoordelijk voor dat wat
er in je leven gebeurt. 
Wanneer je niet een 
bewuste keuze maakt, 
maak je een onbewuste keuze.
Je ziel heeft haar eigen programma 
en daar ben je je
niet altijd van bewust.

Wanneer je een duidelijke 
keuze maakt dat jij in alles
een bijdrage hebt geleverd 
en daar verantwoordelijkheid
voor neemt, ben je in staat 
je situaties opnieuw te bekijken.

Van iedere situatie heb je 
iets kunnen leren over jezelf,
over de ander of over het leven zelf.
Op het moment dat je dat kan, 
zul je merken dat de
zware gevoelens verdwijnen, 
dat je kan gaan staan
en je kracht weer in 
eigen handen kan nemen.

Wees je bewust van 
de woorden die je spreekt
en welke gevoelens 
die woorden je opleveren.

De lijdende verhalen brengen 
je niets en zorgen ervoor
dat je een situatie met je mee 
blijft dragen.

En zo sta jij het toe om 
steeds opnieuw
je leven te kleuren.

Lichtflits