Lichtflitsen

26. okt, 2020

Het is tijd , dat juist de mensen 
die voor de lieve vrede 
hun mond hebben gehouden, 
op eigen benen gaan staan.

Niets meer overnemen, 
oplossen, wegschuiven 
of schoonvegen van een ander 
maar je eigen pad gaan lopen 
vanuit je hart met liefde en vrede.

Neem zelf de touwtjes in handen 
en ga staan.

Want degene wie jij werkelijk bent 
is hard nodig in deze wereld.

Lichtflits

25. okt, 2020

Zet eens op een rij wat je 
goed vindt aan jezelf.
Waar je tevreden over bent.
Waarom het zo leuk is om "jij" te zijn.
Waar je goed in bent, 
welke kwaliteiten, talenten je hebt.
En wat er mooi aan je is.

Ooit werkte ik met pubers 
en ze kregen van mij de opdracht 
om een aantal dingen op te schrijven
waar ze goed in zijn. 
Het bleek een pittige opdracht.
Een meisje zei tegen mij: Nou juf, 
ik weet wel waar ik slecht in ben 
maar waar ik goed in ben, 
daar heb ik nog nooit over nagedacht.

Nou woon ik in het noorden van het land, 
en als je gaat zeggen waar je goed in bent 
wordt dat al gauw gezien als opscheppen.

Toch was ik geschokt dat zoveel pubers 
het een enorm vervelende opdracht vonden 
en echt veel moeite hadden
om aan te geven waar ze goed in zijn.

Op de een of andere manier zijn we 
veel bezig met onze slechte eigenschappen, 
met wat er niet mooi aan ons is, 
waar we tekort schieten. 
En dat durven we ook nog wel 
naar een ander te benoemen.
Dat we ons daardoor niet goed voelen 
over onszelf is een logisch gevolg.

Toch werkt het ook andersom.
Zodra je gaat benoemen 
wat er goed aan je is, 
wat je talenten zijn, 
wat er mooi aan je is, 
zal je gevoel van binnen veranderen, 
ga je je zekerder voelen over jezelf 
en zie je het ook bij een ander.

Maak een lijst en durf het eens 
uit te spreken naar een ander.

Het zal in het begin wennen zijn, 
maar je gevoel over jezelf
zal een stuk verbeteren 
als je dat deel van jezelf helder krijgt.

Erken jezelf.

Lichtflits

24. okt, 2020

Licht is informatie.

5d wil zeggen dat je perpectief
verandert. 

Bij 3d sta je in het bos en zie
je enkel de bomen.
Bij 5d sta je naast het bos
en zie je zaken veel meer
vanuit het geheel, zie je
verbindingen die je eerder niet zag.
En bij nog hogere dimensies
vlieg je met een drone 
boven het bos.
En ervaar je dat echt alles met
elkaar in verbinding staat.
Dat alles energie is en dat jij
daar een belangrijk onderdeel van bent.

Ontdek je dat je veel groter bent
dan je je ooit had kunnen voorstellen.

De verschuiving die nu gaande is,
zal bij veel mensen het perpectief
veranderen.

Men zal een groter plaatje gaan zien,
innerlijk meer informatie ontvangen
en daardoor tot andere conclusies komen,
waardoor er weer andere keuzes gemaakt
zullen worden.

Energie staat nooit stil, is altijd in beweging.
Het kan veranderen van trilling,
het kan veranderen van vorm.

We zitten in een collectieve verandering,
dat betekent dat we als mensheid
een ontwikkeling doormaken,
die niet te stoppen is.

Wanneer er veel licht binnenkomt,
energie in een hoge trilling met
nieuwe informatie, kan dat invloed hebben
op je patronen en gewoontes.

Slaapritmes, eetpatronen, tijdservaringen, 
lichamelijke ongemakken, 
het opspelen van emoties, 
het verwerken van oude stukken
of een enorme moeheid.

Maar ook het ontvangen van
heldere antwoorden en inzichten.
Bliss ervaringen, enorme gevoelens
van vreugde en liefde.
Het zeker weten wat te doen.

De energie werkt in golven,
dus het is heel normaal dat je
heen en weer kan stromen tussen
het ervaren van ongemak en moeheid
om vervolgens in het volgende moment
een ervaring van enorme vreugde
en liefde te hebben.

De uitdaging van deze tijd is om
alles er te laten zijn zonder te oordelen.

Door het andere perpectief zul je
zaken gaan zien die je eerder niet zag.
Bij jezelf, bij de ander maar ook in de wereld.
Al het oude zal worden opgeruimd.

Dit is een positieve beweging.
Zelfs wanneer dat niet altijd zo voelt.
We gaan van het oude naar het nieuwe
en daarom is het belangrijk om te
zien en te voelen waar we tot nu toe
altijd in hebben geleefd.

Licht is informatie
en dat is wat we nu ontvangen.

Lichtflits

22. okt, 2020

Als iets nu duidelijk begint te worden
is het wel de vraag: wat is waarheid.
Wie ben jij, wat denk jij, wat voel jij ?

Alles wat er in de wereld gebeurt,
gebeurt namelijk ook in jou.

Zodra je met je vinger wijst
naar een ander, wijzen er altijd
3 vingers naar jou.

Wie ben je als mens in 
een moeilijke situatie ?
Hoe zit het met het oordelen
en veroordelen.

In welke mate heb je de behoefte
om de ander als schuldige 
aan te wijzen ?

Zolang je alles buiten jezelf neerlegt,
geen verantwoordelijkheid neemt
voor je eigen handelen en functioneren,
zal er niets veranderen in je wereld.

Er is een mega spiritueel proces gaande
en het is de bedoeling dat je afstand neemt
van dat wat er in de wereld gebeurt en de
verantwoordelijkheid gaat dragen
voor je eigen functioneren in het geheel.

Het thema is controle en macht.
Een oude energie die al eeuwen
de aarde beheerst. 
Bijna alle systemen zijn hierop gebouwd.

Onzichtbare tralies die de ware kern
van de mensheid onderdrukken
en we zijn er allemaal onderdeel van.

We zitten in een oorlog van informatie
en iedere dag worden we gebombardeerd,
het brein weet inmiddels niet meer
wat te geloven en wat niet.

De emoties worden dagelijks aangewakkerd
en vele mensen lopen rond met een
innerlijke brand.
Een zuchtje wind en ze staan op
ontploffen.

Controle en macht zijn instrumenten van
een lage energie.
Ze ontnemen je de vrijheid van denken,
de vrijheid om te voelen en het recht
om jezelf te zijn.

Zolang jij de verantwoordelijkheid niet
gaat dragen voor deze situatie
zal er niets veranderen.
Niet in jou en niet buiten jou.
Omdat je een gevangene blijft van
degene aan wie jij je macht weggeeft.
Dit is de grote spirituele les.

Je bent een ziel die in vrijheid is geboren, 
iemand met een vrije wil om te kiezen, 
iemand die in staat is om zich 
met je eigen waarheid te verbinden, 
iemand die in ieder moment 
de liefde kan laten spreken,
door simpelweg naar binnen te gaan
en je eigen macht te erkennen.

Jouw hoofd kan daar niet bij,
maar je hart weet.
Je kan de energie van 
controle en macht altijd verlaten.
Je bent in staat je eigen 
innerlijke energie te veranderen.
Het is mogelijk om in het oog van de storm
in innerlijke vrede te blijven.

Zonder oordeel of conclusie
kan je alles in liefde overzien.
Je bent namelijk een wezen
van licht en liefde,
van een onmetelijke kracht.
Maar dat moet je wel eerst
voor jezelf erkennen,
voordat je er optimaal gebruik
van kan maken.

Lichtflits

21. okt, 2020

Wat we niet leuk vinden aan onszelf,
zouden we eigenlijk in liefde moeten omarmen.
Het zijn delen van ons die diep zijn geraakt,
en vastzitten in bepaalde emoties.

Zolang je ze weg blijft drukken,
ze veroordeelt als niet wenselijk,
zullen ze hun invloed uit blijven oefenen.

Maar wanneer we ze omarmen 
en hun kracht eren en respecteren,
gebeurt er dat wat die delen graag willen,
ze mogen er zijn, je brengt ze in het licht,
precies daar waar ze horen, als een gezien
deel van jou.

Dat is het moment waarop heling plaats kan vinden
en deze delen zich weer in gaan zetten als een
onderdeel van jou, ze voelen zich geliefd en
daardoor kun je opgespaarde emoties laten gaan.

Wat we niet leuk vinden aan onszelf,
zouden we eigenlijk in liefde moeten omarmen.

Lichtflits