25. nov, 2015

Ik denk in beelden jij onderwijst in woorden

Samenvatting

Auteur: Laurie Parsons & Laurie Parsons

Co-auteur: Laurie Parsons

Uitgever: Maklu

 
  •  Nederlands
  •  195 pagina's
  •  Maklu
  •  augustus 2010

Over het boek:
In elke klas zitten er leerlingen met kenmerken die doen denken aan AD(H)D of andere 'stoornissen'. Ze leren later lezen, zijn druk, hebben aandachtsproblemen... In dit boek worden deze kinden 'rechtsgeoriënteerde kinderen' genoemd.
Deze leerlingen denken andere. Ze denken in beelden en hebben een visuele leerstijl. Hun manier van denken werkt vooral vanuit de rechterhersenhelft. De meeste scholen gebruiken echter vooral woorden om dingen aan te leren, waarbij veeleer een beroep wordt gedaan op de linkerhersenhelft. Het verschil in de leerstijlen wordt in dit boek helder en overtuigend aangegeven.

Worden deze leerlingen aangesproken op hun visuele talenten, dan zijn de resultaten spectaculair beter. Met een eenvoudig programma kan een kind aan de hand van zijn visueel geheugen leren spellen, snellezen, complexe sommen en vermenigvuldigen uit het hoofd berekenen. Hierdoor krijgt het kind ook een positiever zelfbeeld.

het boek biedt meteen een goed inzicht in wat deze kinderen drijft en hoe dit in het dagelijkse leven kan worden aangewend om hun volle potentieel te bereiken.

Over de auteur(s):
Jeffrey Freed, MA in Education, werkt als onderwijsconsulent in Evergreen, Colorado, exclusief met hoogbegaafde en ADHD-kinderen. Laurie Parsons is programmadirecteur bij KTAR-radio, toonaangevend news-talk station in Phoenix, Arizona. Zij heeft rechtsgeoriënteerde kinderen.

De vertalers zijn ouders van een rechtsgeoriënteerd kind.

Recensie(s)


Volgens de auteurs van dit boek, twee Amerikaanse specialisten, zijn kinderen met AD(H)D 'rechtsgeorienteerd': vooral de rechterhersenhelft is verantwoordelijk voor hun gedrag. Dat houdt in dat ze in de eerste plaats visueel georienteerd zijn en willekeurig in het verwerken van gegevens. Vanuit die vaststelling krijgen veelal linksgeorienteerde leerkrachten hier informatie over het omgaan met leerlingen met ADD. In een eerste hoofdstuk bekijken de auteurs of er wel zoiets als ADD bestaat. Vervolgens gaan ze in op het 'links-rechtshersencontinuum', de botsing tussen linksgeorienteerde scholen en rechtsgeorienteerde kinderen, de basisregels van het werken met kinderen met ADD, en spelling, lezen, rekenen en schrijven. Ten slotte bespreken ze enkele studietips en speciale problemen, en bundelen ze twaalf tips. Achteraan volgen onder meer vragenlijsten voor ouders en een bibliografie met uitsluitend Engelstalige boeken. Hoewel dit boek zich vooral richt op de Amerikaanse onderwijssituatie, is heel wat informatie ook van toepassing op de Nederlandse en Vlaamse onderwijssituatie.

Redactie Vlabin-VBC