Lichtflitsen

13. aug, 2022

Niemand weet wanneer
de boel gaat instorten,
maar dat de boel gaat instorten
is onvermijdelijk.

De vraag is of je innerlijk weet
wat te doen wanneer het gebeurt.

De afgelopen dagen gaat
alles in een stroomversnelling.
Er wordt steeds meer licht,
lees informatie, toegevoegd.

Je lichaam probeert dit in hoog
tempo te verwerken en ondertussen
proberen we het normale dagelijkse
leven vol te houden.

Ik merk het aan mezelf hoe lastig
ik het vind om de gewoonte,
het ritme vast te houden dat
ik normaal had.

Op de een of andere manier
is er de vraag en de behoefte
aan verandering, terwijl het
hoofd, het ego graag wil
dat alles hetzelfde blijft.

Niets is wat het lijkt en alles
is altijd in verandering.
Het is een kwestie van overgave,
van vertrouwen op jezelf,
dat je weet wat te doen wanneer
zich grote veranderingen aandienen.

Iedere dag komen we een stap
dichterbij, onze ziel weet en voelt dit.
Hoe het zal gaan en wanneer,
daar is niets over te zeggen.
We zullen gewoon de ervaring
aan moeten gaan.
Met onze beste intenties,
met een open hart en met
en in enorm veel liefde.

Lichtflits

13. aug, 2022

Snelle innerlijke verschuivingen.
Deuren die ineens dichtvliegen.
Tot zover en niet verder gevoelens.
Grenzen stellen.
Geen tolerantie meer op
kunnen brengen voor dingen
die echt niet goed voelen.

We gaan in hoog tempo
door allerlei processen.
Het lichaam kan daar moeite
mee hebben, dus wees lief
voor jezelf.

We komen nu echt voor
de spiegel te staan en
mogen onszelf aankijken.

Niet meer wijzen naar de ander,
maar de verantwoordelijkheid
nemen voor je eigen gedrag.

De lijnen die niet zuiver zijn
kunnen nu ineens voor altijd
worden doorgeknipt.
De helderheid komt terug
als nooit tevoren.

We maken snelle innerlijke
verschuivingen.
Zeker wanneer we onszelf
recht in de spiegel aan
kunnen kijken en voor onszelf
bepalen wat onze volgende 
stappen zijn.

Het gaat om wat er innerlijk
bij je gebeurt, waardoor je
anders in de wereld gaat staan.

Lichtflits

12. aug, 2022

10 van de 100

Als je je blijft focussen
op de negatieve aspecten
van hooggevoelig zijn,
mis je alle positieve aspecten.

Van de 100 mensen zijn er
zo'n 30 in meer of 
mindere mate hooggevoelig.

Van de 30 zijn er misschien 10
die er voor uitkomen en
zich uitspreken over hun
hooggevoeligheid.

Er zijn er 10 die een stempel
ADHD, ADD, Autisme, PDD NOS,
.depressief, manisch depressief dragen.
En er zijn er 10 die totaal
geen idee hebben dat ze
hooggevoelig zijn.

Pin me niet op de cijfers vast,
het is een vertaling van mij,
dat wat ik heb gezien in het
dagelijkse leven.

Wat ik hiermee wil laten zien 
is dat van de 100 mensen
er 10 zijn die zichtbaar 
hooggevoelig zijn.
Dus dat jij je soms alleen voelt staan,
onbegrepen voelt, is niet raar.

Je komt weinig mensen tegen
die stevig in hun schoenen staan en
een manier hebben gevonden om
met hun hooggevoeligheid om te gaan.

Hooggevoeligheid is geen aandoening,
het is geen ziekte.
Je bent geboren met gevoelige zintuigen
en je pikt veel meer en anders
informatie op dan de meeste mensen
om je heen.

Je verwerkt die informatie 
ook anders.

Je hebt een extra zintuig
beter ontwikkeld en dat
is je intuïtie.
Je voelt en weet dingen,
zonder dat het wordt uitgesproken
of dat je het kan zien.

Lichtflits

12. aug, 2022
10 van de 100 

De maatschappij is afgestemd
op de massa.
Wat voor de een geldt,
geldt voor allen.
En daar gaat het eigenlijk mis.
Jij bent niet zoals allen.

Op vele scholen moet je leren,
zoals allen leren,
alleen verwerk jij informatie anders
en heb je eigenlijk een andere
aanpak nodig.

Op het werk moet je doen
zoals allen,
alleen heb jij soms last
van teveel informatie die binnenkomt
of kun je lichamelijk niet zoals allen.

Jouw gevoel van anders zijn
is terecht, want bij jou
werkt het anders.

Maar je omgeving is niet afgestemd
op jouw anders zijn en
daarom zie je het als iets
dat niet klopt.

Dat is eigenlijk ook de boodschap
die je in je leven misschien wel
vaker bent tegen gekomen.
En dat je dat gelooft is niet zo raar.

Lichtflits
Uit het boek: Bewust Hooggevoelig
www.lichtflits.com
deel 2
12. aug, 2022

10 van de 100

Er is niets mis met jou.
Je hebt een gave doordat
je dingen weet en voelt,
die de meeste mensen
niet weten en voelen.
Neem jezelf daarin serieus.

Stop met jezelf te veroordelen
en laat vooral alle meningen
van anderen over jezelf los.


Richt je op jezelf,
op je eigen binnenwereld,
en maak alles kloppend voor jou.

Je bent een prachtig mens,
creatief, inventief, je voelt
het wanneer mensen niet eerlijk zijn,
je kent de ware betekenis
van rechtvaardigheid.

Het is belangrijk voor jou
om je eigen talenten en
gaves te ontdekken omdat er
een generatie kinderen aan komt
die nog gevoeliger zijn.

Het is tijd dat hooggevoeligheid
een plek krijgt in de wereld,
maar niet als ziekte of aandoening,
maar als een gave, een talent.

Dus stop met je druk maken over
wat een ander van je vindt,
of je bezig te houden met erbij horen,
er in te passen.
Dat zal je namelijk nooit lukken
want je bent in wezen anders.

Focus je op het positieve,
ga ermee aan de slag.
Lees boeken, volg een cursus,
en ga vooral met jezelf in gesprek.

Je hebt een prachtige binnenwereld,
waar ook van alles gebeurt.

Krijg een helder beeld van wie je bent
en waardeer jezelf daarom.

Want zo maak je van 
hooggevoeligheid een kracht.

Lichtflits
Uit het boek: Bewust Hooggevoelig
www.lichtflits.com
deel 3