Lichtflitsen

26. jul, 2018

Terwijl jij door een proces van transformatie gaat,

meer je hart gaat volgen, je gevoelens er laat zijn,

onderzoekt voor jezelf waar het in je leven om draait,

stappen onderneemt die goed voor je voelen,

kan het zijn dat er mensen in je omgeving stil blijven staan,

vast blijven zitten in verhalen uit het verleden

bang zijn om verandering toe te laten

en vast blijven houden aan patronen

en beperkende gedachten en overtuigingen.


Je kan deze mensen een rem laten zijn op je ontwikkeling,

je kan je schuldig voelen doordat je voelt dat je verandert

en graag wil dat ze met je mee gaan.

Toch heeft iedereen een vrije wil om te kiezen voor zijn

eigen leven. 

Vooral in het begin is het lastig omdat er botsingen kunnen
ontstaan en je van binnen voelt dat je er liever in harmonie
met elkaar wilt uitkomen. Jij gunt de ander de verandering
omdat je merkt dat het jou veel brengt.

Het wordt je steeds duidelijker dat roddelen, oordelen en
veroordelen je geen goed gevoel opleveren, net zo min
als het bespreken van alle ellende in de wereld laat staan
het benoemen van dat wat je irriteert aan de ander of wat
je graag ziet veranderen bij de ander.

Je transformatie proces gaat over jou, en zodra er iets
binnenin jou verandert, verandert er ook iets in de wereld
om je heen. Het zal je steeds duidelijker worden dat dit
proces zo werkt, dat je de wereld vormgeeft vanuit je
binnenwereld en dat je niets bij de ander kunt veranderen
wanneer zijn of haar binnenwereld er niet bij betrokken is.

Onvoorwaardelijk van iemand houden betekent niet
dat je de ander veroordeelt omdat hij of zij niet mee gaat
op jouw pad. Onvoorwaardelijk van iemand houden betekent liefde voor iemand blijven voelen terwijl je merkt dat je relatie nieuwe vormen kan en mag aannemen.

Soms is de opdracht die je samen had volbracht en mag
je opnieuw bepalen of je samen verder gaat of dat het toch
beter is om apart verder te gaan.

Daar heb je moed en vertrouwen voor nodig.
En soms betekent dat, dat je moet vechten voor je vrijheid,
maar wanneer jij luistert naar je hart, naar je innerlijke stem
en resoluut met liefde durft uit te spreken naar de ander 
wat jouw waarheid is, waar jouw verlangen ligt kan het niet 
anders dat je binnenkomt in de binnenwereld van de ander.

Uit het boek: Lichtflits, Iets in jou

16. jul, 2018

 

Er wordt hard gewerkt in je slaap.
Hoe verwarrend de dag ook kan zijn geweest,
welke emoties er gedurende de dag omhoog komen,
hoe laat en onrustig je ook slaapt,
je bent hard aan het werk tijdens je slaap.

Dit kun je merken wanneer je opstaat 
en je ineens lichter voelt, 
alsof er iets is opgeruimd.
Of dat je een opluchting ervaart.

Deze tijd staat voor opruimen,
voor het beëindigen van dat wat je niet 
meer dient, het loslaten van de oude verhalen
die je al zolang met je meedraagt.

Voel het, duik er niet teveel in
maar bekijk het van een afstand.
Weet dat de ander simpelweg de trigger is
om oude verhalen die nog in je leven 
los te maken, nog een keer de riedel,
de achtbaanrit.

Je diepste kern wil naar buiten,
en daarvoor mogen alle lagen die
die kern bedekken zich transformeren.

In deze tijd met alle energieen om ons heen,
het duidelijke licht van de zon,
kan dat proces enorm snel gaan.
Het kan heftig zijn, maar het is slechts
een kort moment vergeleken met 'vroeger'.

Alles wat je nu loslaat, komt nooit meer terug.

Lichtflits

15. jul, 2018

Je innerlijk gesprek,
dat wat je tegen jezelf zegt
wanneer je alleen bent
of in jezelf gekeerd met anderen.

Dat gesprek is de basis van je leven.
Hoe jij jezelf ziet,
met welke woorden 
en op welke toon
je tegen jezelf spreekt,
bepaalt wat jij ervaart 
in je wereld.

Je kan nog zo vriendelijk zijn
tegen de mensen om je heen,
het allemaal goed willen doen.
Uiteindelijk draait het om het gesprek
dat je hebt met jezelf.

Ben je liefdevol naar jezelf toe, 
vriendelijk en opbouwend ?
Kun je jezelf omarmen 
of veroordeel je jezelf?
Ben je voortdurend bezig met
dat wat beter kan, met schuld
of ontevredenheid ?

Onderzoek dat voor jezelf.
Luister naar je eigen innerlijke stem.
Wanneer jij wil dat er iets verandert,
begin dan met de woorden 
die je tegen jezelf spreekt.

Je bent perfect met al je imperfecties.
Je bent een bron van liefde,
dat ben je altijd al geweest.
Durf de deur in jezelf open te zetten
door liefdevol naar jezelf te zijn.

Lichtflits

13. mei, 2017

Slachtofferschap gaat bijna altijd over
wat de ander je heeft aangedaan.
En het steeds opnieuw herhalen 
van wat je is aangedaan is een riedel
die je ook steeds opnieuw naar beneden zal halen.

 

 

 Wanneer er in het gezin waarin je bent geboren
iets "mis" is gegaan, je hebt niet ontvangen
wat je nodig had, waar je als kind in jouw ogen
eigenlijk wel recht op had, kan dat heel lang
blijven doorwerken.

Het kan zelfs zo zijn dat je het alsnog wilt halen.
Je wilt een schuldbekentenis, je wilt erkenning
dat dat de oorzaak is dat jij maar niet in je kracht komt.
Wanneer je dat niet bij je ouders kunt halen,
ga je op zoek naar mensen die je in eerste instantie
begrijpen, vaak hebben ze dezelfde wond en dus
een overeenkomstige trilling.

Zonder dat je je er bewust van bent geeft dit gevoel
van niet gezien en gehoord zijn, je verdere leven vorm.
Je denkt dat je er niet toe doet, je spreekt je niet uit
omdat je denkt dat je woorden geen nuttige bijdrage zijn
of je zorgt ervoor dat je altijd gezien en gehoord wordt
door steeds opnieuw een strijd aan te gaan.

Het idee dat er maar moeilijk van je gehouden kan worden
zorgt ervoor dat je snel relaties aangaat omdat je blij bent
dat iemand in ieder geval interesse voor je heeft.
Vaak ontdek je na een tijdje dat die relatie de vorm
krijgt van de relatie die je met je ouders had.
Alsof een systeem zich herhaalt en dat geeft je de bevestiging
van dat wat je al dacht. Ik wordt niet gezien, mijn woorden
doen er niet toe en het is moeilijk om van mij te houden.

Hoe doorbreek je die cirkel ?
Door je eerst bewust te worden van de overtuigingen
die je hebt aangenomen. In je kindertijd doe je je best
om de liefde te ontvangen die je nodig hebt.
Wanneer die liefde niet voelbaar, zichtbaar is ga je jezelf
in allerlei bochten wringen om ervoor te zorgen dat
je het goed doet. Wanneer een ouder je gedrag afkeurt,
of jou als persoon afkeurt neem je bepaalde overtuigingen aan.

Word je ervan bewust dat die overtuigingen niet van jou
zijn. Je bent nu volwassen en je mag jezelf de volledige
toestemming geven om de overtuigingen over jezelf
te herzien. 

Wanneer je rondloopt met gevoelens van haat en wraak,
realiseer je dan ook dat de manier waarop je bent opgevoed
vaak ook vanuit een gevoel van onmacht en pijn van de ouder
is geweest. Onmacht en pijn die aan jou is doorgegeven
is niet van jou en toch draag je het mee.

Er zijn mensen die zeggen ik ga daar nooit meer naar
kijken , ik wil dat echt niet meer voelen. Ik hou de deksel
op de pot en die gaat nooit meer open. Realiseer je dan
dat je een pot met gif in je lichaam vasthoudt.
En omdat de pot aanwezig is zal het toch invloed hebben
op je leven. Uiteindelijk loop je het risico juist daar ziek
van te worden.

Inzicht krijgen in wat de opvoeding met je heeft gedaan,
welke overtuigingen je hebt meegenomen, welke wonden
nog niet zijn genezen en welke invloed dat nog steeds
in je leven heeft is een lastig proces en gaat gepaard met
veel emoties. De nieuwe energie trekt juist daaraan.
Het wil dat jij schoon wordt, dat je de lagen om je heen
afpelt, zodat je eindelijk kunt zien wie jij echt bent,
zodat je in je kracht kunt komen.

Zoek hulp wanneer je het gevoel hebt erin te verzuipen.
Dit gaat niet over wie schuldig is, wat je is aangedaan
en erkenning daarvan. Het gaat over loslaten wat je niet
meer dient, afrekenen met een gevoel van niet waardig zijn.
Jij bent belangrijk in de wereld, jij doet er toe maar zolang
je in een slachtofferrol blijft hangen, kom je nooit in je kracht.

Lichtflits

 
 
 
 
13. mei, 2017

De tijd van doen alsof is afgelopen.

Wat je zegt moet je doen,

het toneelspelen is voorbij.

 

Je kunt jezelf niet langer

voor de gek houden.

 

Je zal haarfijn voelen wanneer je niet eerlijk bent

naar jezelf, wanneer je niet kiest voor dat

wat goed is voor jou.

 

De energie van onechtheid zal niet langer energetisch

ondersteund worden. Dat betekent dat je uiteindelijk

zonder energie komt te zitten wanneer je je niet verbindt

met de nieuwe energie, wat betekent oprecht en eerlijk

zijn naar jezelf.

 

Dit geldt ook voor alles wat er in de maatschappij gebeurt,

de politiek, de bankenwereld, de zorg en het onderwijs.

Wanneer het niet oprecht en eerlijk is 

zal het niet langer werken.

 

Dat wat niet eerlijk is komt naar buiten.

Financieel gewin ten koste van zal niet langer 

een basis kunnen vormen.

Oprechte en eerlijke intentie, ter ondersteuning van,

wordt het nieuwe normaal.

 

Daar gaan we naar toe. Maar voordat dat kan gebeuren

moeten de leugens zichtbaar worden.

Het ware verhaal, dat wat werkelijk is gebeurd 

en op basis van welke intentie, zal een web blootleggen 

waardoor we ineens begrijpen dat we slapend zijn gehouden.

Dat is het moment van wakker worden voor velen.