2. nov, 2015

Als je het zwaar hebt

Als je het zwaar hebt,
In het donkerste van je strijd,
Staan wij naast je om je kracht te geven,
Om je ons licht te geven,
Want niets hoef je alleen te doen.

Als je het zwaar hebt,
En jezelf vertwijfeld afvraagt, waarom,
Voel dan zachtjes onze liefde,
Ons licht schijnt naar jou.

Als je het even niet meer ziet zitten,
Weet dan dat wij er zijn om je te steunen,
Om jou lief te hebben,
En alle liefde te geven,
Zodat er ineens een licht op je pad (ver)schijnt.

Wij zullen ervoor zorgen dat je niet alleen bent,
Want altijd is er liefde en troost om je heen,
Je hoeft er alleen maar om te vragen,
Alleen maar naar te reiken.

Als je het even niet meer ziet zitten,
Vraag dan zachtjes om hulp,
Kijk naar de tekenen om je heen,
Met een open hart.

Altijd, ja altijd, zal er hulp komen,
In de vorm van een onverwacht mooi gesprek,
In de vorm van een hand op je schouder,
Op één of andere manier zal je een boodschap krijgen,
Dat je het niet alleen hoeft te doen.

Dus als je hulp nodig hebt,
Zijn wij er om je te steunen.
Vraag in je hart hardop om liefde, licht en steun,
En dit zal tot uitdrukking komen,
In de mensen om je heen.

En in een zacht gevoel in je binnenste,
Want weten dat je niets alleen hoeft te doen,
Zal de liefde in jezelf doen ontwaken.

Weet dat als de nood het hoogst is,
Wij altijd hulp naar jou toe zullen sturen,
Je hoeft alleen hiervoor je ogen en je hart te openen,
Want juist als je ons nodig hebt,
Zullen wij er voor je zijn.

De lichtengelen.

Colinda Ammersdorffer-Mureau
www.lichttrilling.com

lichttrilling@gmail.com